ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในความสำเร็จ

ขั้นตอนการรับสมัครงาน

 • 1
  กรอกใบสมัคร
 • 2
  สัมภาษณ์กับ HR
 • 3
  สัมภาษณ์กับต้นสังกัด
 • 4
  ทราบผลทันที

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว (แบบสุภาพไม่สวมแว่นตาและหมวก)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
 • สำเนาทางทหาร (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • เอกสารการอบรม (ถ้ามี)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน
ตำแหน่งงาน
จำนวน
สถานที่ปฏิบัติงาน