ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของบริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ที่ได้คว้ารางวัล "Thailand Top Company Awards 2020" ประเภท "กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการบริการยอดเยี่ยม"  โดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแก่บริษัทที่ประสบความสำเร็จ และมีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมโดดเด่น ในสายงานธุรกิจประเภทต่างๆ  

          โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 63 ที่ผ่านมาโดยคุณเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ขึ้นรับรางวัล

          รางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จของพนักงาน บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ทุกคนและเราจะยึดมั่นในการบริการลูกค้าด้วยใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า บริการด้วยใจ ให้คุณเหนือกว่า