เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562  บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ได้ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จัดทำโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” ในหัวข้อ Safety Kid  เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ครอบครัวและเด็ก เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นทั้งคณาจารย์และเด็กเล็ก จำนวนกว่า 170 คน                

            สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ถึงหลักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงตระหนักสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นกับเด็ก วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการข้ามถนน จากทีมครูฝึกของพระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดในงานอบรมครั้งนี้ จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือ หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี ได้แก่ การข้ามถนนที่ถูกต้อง เช่น ไม่ควรเล่นโทรศัพท์ขณะข้ามถนน หรือหากมีรถที่กำลังถอยหลัง เมื่อเด็กอยู่บริเวณนั้น ให้เด็กยกมือเพื่อให้ผู้ขับรถยนต์เห็นเราได้อย่างชัดเจน และมีการอบรมภาคปฎิบัติ ในการจำลองเหตุการณ์ หากผู้ปกครองลืมเด็กไว้ในรถ ให้เด็กทำการบีบแตรรถยนต์เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ปกครองทราบ และฝึกปฏิบัติในการใช้ทางม้าลาย ดูสัญญาณไฟจราจรให้ถูกต้อง ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานพร้อมกับความรู้ที่น่าสนใจ พร้อมของรางวัลแจกในกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย