Mobile Service

รถซ่อม เคลื่อนที่ 

รถซ่อม นอกสถานที่ ที่สามารถให้บริการ

 • เช็คระยะ
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • เปลี่ยนยาง 
 • บริการสลับยาง / ถ่วงล้อ 


เงื่อนไขการบริการ  มีดังนี้

 • 1. นัดหมายคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 
 • 2. บริการนี้สำหรับกลุ่มบริษัทที่ได้มีการขึ้นทะเบียนลูกค้าองค์กรกับทางพระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 • 3. มีการจองคิวนัดหมาย อย่างน้อย 4 คันขึ้นไป/ครั้ง
 • 4. ค่าบริการ 400.-/ครั้ง
 • 5. พื้นที่ให้บริการ เฉพาะกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
 • 6. ช่วงเวลาการบริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

สามารถนัดหมายการบริการได้ที่ พระรามพระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ทุกสาขา 

 • สาขาสาธุประดิษฐ์ โทร. 02 296 7111
 • สาขาบางคอแหลม โทร. 02 232 2555
 • สาขาดาวคะนอง โทร. 02 232 2777
 • สาขาถนนนราธิวาสฯ โทร. 02 296 7199
 • สาขาหัวลำโพง โทร. 02 232 2888
 • สาขาสำโรง โทร. 02 232 2666
 • สาขาพระประแดง โทร. 02 232 2711